+47 66 90 70 20

HR Brukermanual

Med alle nye Hard Rocx sykler følger det med en brukermanual.

Når det gjelder justering og tilpasning, vedlikehold og tips vedrørende din Hard Rocx sykkel, anbefaler vi deg å ta en titt i brukerhåndboka. I denne har vi beskrevet og illustrert sykklerelaterte problemstillinger.